ZOLGENSMA

ÇALIŞMA PRENSİBİ

ZOLGENSMA (onasemnogene abeparvovec-xioi), intravenöz infüzyon süspansiyonu, pediatrik hastaların tedavisi için kullanılan tek seferlik gen terapisidir.

SMA, hayatta kalma hareket sinir hücresi  (survival motor neuron) 1 veya SMN1 geninin fonksiyon kaybından kaynaklanan nörodejeneratif bir hastalıktır. SMN1, nöronların hayatta kalması için kritik olan SMN proteinini üretir. SMN1, sadece% 10 fonksiyonel SMN proteini üretebilen bir yedek gen olan SMN2'ye sahiptir. 

İşlevsel SMN1 genine sahip olmayan SMA hastaları yalnızca SMN2 geni tarafından üretilen yetersiz protein seviyelerine bağlı olarak yaşamlarını sürdürürler. SMN2 kopya numarası, hastalığın şiddetini etkileyen önemli bir parametredir. SMA hastalarının, SMN2 geni kopya sayları değişkenlik gösterir. En şiddetli SMA formlarına sahip olanlar genellikle 2 SMN2 kopyasına sahiptir.

Yeterli SMN protein üretimi olmadan, hastalar geri döndürülemez nöron kaybı yaşarlar. Bu durum ilerleyici fiziksel engellilik, yaşamı tehdit eden tıbbi acil durumların ortaya çıkması ve erken ölümle sonuçlanabilir.

ZOLGENSMA, insan SMN geninin tamamen işlevsel bir kopyasının hücrelere iletilmesini sağlar. ZOLGENSMA, hastalığın nörodejeneratif doğasıyla mücadele etmek için hastalığın ilerlemesini durdurabilen ve motor nöronları koruyabilen sürekli SMN protein üretimini mümkün kılar.

ZOLGENSMA, hastaların ihtiyaç duyduğu SMN proteinini kodlayan insan SMN geninin tam işlevli bir kopyasından oluşur. ZOLGENSMA kendi kendini tamamlayıcıdır ve insan SMN genini aktive eden ve sürekli protein ekspresyonunu başlatan bir promotere sahiptir. ZOLGENSMA'nın genetik elemanları, genin motor nöron hücrelerine iletilmesini sağlayan adeno ilişkili virüs AAV9 vektörü içinde paketlenmiştir. AAV9 vektörü patojenik değildir. Viral genler, immünojenik potansiyeli azaltmak ve potansiyel viral replikasyonu ortadan kaldırmak için çıkarılmıştır.

ZOLGENSMA, intravenöz infüzyon olarak uygulanır. AAV9 vektörü vücuda girdiğinde kan-beyin bariyerini geçebilir. Kan-beyin bariyerini aşan AAV9 vektörü, motor nöron hücrelerine verimli bir şekilde girebilir, insanlarda hastalığa neden olduğu bilinmemektedir. AAV9 vektörü hücreye girdikten sonra hücre çekirdeğine gider. AAV9 vektörü hücre çekirdeğine girdikten sonra insan SMN genini serbest bırakır. ZOLGENSMA SMN geni, hastanın genomuna entegre edilmeden kusurlu SMN1 geninin işlevini değiştirmek üzere tasarlanmıştır.

SMN geni, rekombinant kendi kendini tamamlayan DNA olarak hedef hücrelere nüfuz eder. ZOLGENSMA ayrıca, SMN geninin ekspresyonunu aktive eden bir hibrid sitomegalovirüs güçlendirici / chicken-beta-aktin promotörü ile inşa edilmiştir. Birlikte, ZOLGENSMA'nın bu kritik unsurları, SMN proteininin zaman içinde sürekli ve devamlı üretimini mümkün kılar.

ZOLGENSMA, merkezi sinir sistemi boyunca motor nöronları hedefleyerek, motor nöronları korur ve nöromüsküler işlevi sürdüren kas dejenerasyonunu engeller. 

 

KLİNİK DENEYLERDEN ELDE EDİLEN ETKİNLİK ve GÜVENLİK PROFİLİ VERİLERİ 

ZOLGENSMA'nın etkinliği bebeklik dönemindeki hasta gruplarında yapılan klinik deneylerle kanıtlanmıştır.

Yapılan deneylerin sonuçlarını henüz semptom göstermemiş hastalar ve bebeklik döneminde semptom göstermeye başlayan hastalar olarak 2 ayrı başlıkta incelemek mümkündür. 

 

HENÜZ SEMPTOM GÖSTERMEMİŞ HASTALARDA YÜRÜTÜLEN KLİNİK DENEYLER 

SPR1NT Çalışması

Deney Tasarımı

Açık etiketli, tek kollu çalışmada, 6 haftalıktan daha küçük, 2 veya 3 adet SMN2 genine sahip 30 bebek yer almıştır.

2 Adet SMN2 Genine Sahip Olan Bebekler (n=14) için Belirlenen Çalışma Sonlanım Noktaları

Bebeklerin 18 aylık olana kadar, 30 saniye boyunca bağımsız bir şekilde oturabilmesi (Bayley madde 26) birincil sonlanım noktası olarak hedeflenmiştir.

İkincil sonlanım noktasında ise, 14 aylık döneme kadar bebeklerin "olay yaşamadan" gelmesi amaçlanmıştır.

"Olay" tanımı operasyon öncesi veya akut bir hastalığın olmadığı durumlarda sürekli solunum desteğine ihtiyaç duymak anlamındadır.    

Ek olarak bebeklerin, herhangi bir beslenme desteği olmadan, 18 aylık döneme kadar WHO Çocuk Gelişim Standartlarında yer alan ağırlık gelişimi standartlarının üçüncül yüzdelik diliminde kalması hedeflenmiştir. 

3 Adet SMN2 Genine Sahip Olan Bebekler (n=15) için Belirlenen Çalışma Sonlanım Noktaları

Birincil sonlanım noktası olarak, bebeklerin 24 aylıklarını doldurana kadar 3 saniye boyunca bağımsız bir şekilde ayakta durabilmesi (Bayley madde 40) hedeflenmiştir.

İkincil sonlanım noktasında ise bebeklerin Bayley testinde "bağımsız yürüme" olarak belirlenen fonksiyonu yerine getirmesi amaçlanmıştır.  

İlgili testte "bağımsız yürüme" koordineli ve dengeli bir şekilde 5 adımdan daha fazla adım atmak olarak tanımlıdır. Bayley kaba motor alt seti madde 43.

Etkinlik Değerlendirmeleri - Tüm Hastalar

Etkinlik değerlendirmeleri Aralık 2019 tarihi itibariyle yapılmıştır. Bu tarih itibariyle; 

 • Tüm hastalar hayattadır.
 • Hastaların hiç biri sürekli solunum desteğine ihtiyaç duymamaktadır. 
 • Hastaların hiç biri beslenme desteğine ihtiyaç duymamaktadır. 
 • Hastaların %97'si (28/29) gelişim dönemlerine göre normal vücut ağırlık aralığında (yüzde 3 ve 97'lik dilim içerisinde) ve ağız yoluyla beslenme desteğine ihtiyaç duymamaktadır.  

2 Adet SMN2 Genine Sahip Olan Bebekler (n=14) için Yapılan Etkinlik Değerlendirmeleri

 • 2019 Aralık ayı itibariyle 2 adet SMN2 gen kopyası olan hastaların ortalama yaşı 11.2 aydır (ilgili tarihte bebeklerin en küçüğü 6 aylık, en büyüğü 18.6 aylıktır) 
 
 • Bebeklerin %100'ü (14/14) 50 veya daha yüksek bir CHOP INTEND puanına ulaşmıştır. 
 • Bebeklerin %86'sı (12/14) 60 veya daha yüksek bir CHOP INTEND puanına ulaşmıştır. 
 • Bebeklerin %50'si (7/14) SMA hastalığı olmayan benzer yaş gruplarındaki çocukların kaba motor gelişim puanlarıyla benzer gelişim göstermişlerdir. 
 • Bebeklerin %57'si (8/14) çalışmanın birincil sonlanım noktası olan desteksiz 30 saniyeden daha uzun süre oturabilmeyi başarmıştır. 
 • 30 saniyeden daha uzun süre boyunca desteksiz oturabilmeyi başarmış 8* bebekten 7'si (%88) bu yetilerini gelişim dönemlerine uygun bir zamanda kazanmıştır.  

*Verilerin açıklandığı dönemde geri kalan 6 hasta bu yetilerini kazanabilecekleri gelişim döneminde olarak bildirilmiştir. Bu 6 hastanın devam eden dönemde oturma yetilerini kazanıp kazanmadıkları şirketin sayfasında bilgi olarak yer almamaktadır.   

 • Bebeklerin %21'i (3/14) çalışmanın istikşafi sonlanım noktası olan desteksiz 10 saniyeden daha uzun süre ayakta durabilmeyi başarmıştır. 
 • 10 saniyeden daha uzun süre boyunca desteksiz ayakta durmayı başarmış 3* bebekten 2'si bu yetilerini gelişim dönemlerine uygun bir zamanda kazanmıştır.  

*Verilerin açıklandığı dönemde geri kalan 11 hastadan 10'unun bu yetilerini kazanabilecekleri gelişim dönemlerinde olduğu bildirilmiştir. Bu 10 hastanın devam eden dönemde ayakta durma yetilerini kazanıp kazanmadıkları şirketin sayfasında bilgi olarak yer almamaktadır.  

 • Bebeklerin %29'u (4/14) çalışmanın istikşafi sonlanım noktası olan desteksiz 5 adımdan daha fazla adımlayabilme yetisine ulaşmıştır 
 • Bu yetiyi kazanmış 4* bebekten 3'ü bu yetilerini gelişim dönemlerine uygun bir zamanda kazanmıştır.  

*Verilerin açıklandığı dönemde geri kalan 10 hastanın bu yetilerini kazanabilecekleri gelişim dönemlerinde olduğu bildirilmiştir. Bu 10 hastanın devam eden dönemde adımlama yetilerini kazanıp kazanmadıkları şirketin sayfasında bilgi olarak yer almamaktadır.

 

3 Adet SMN2 Genine Sahip Olan Bebekler (n=15) için Yapılan Etkinlik Değerlendirmeleri

 • 3 adet SMN2 gen kopyası olan hastaların ortalama yaşı 9.7 aydır (ilgili tarihte bebeklerin en küçüğü 3.3 aylık, en büyüğü 15.1 aylıktır)
 • Bebeklerin %100'ü (15/15) SMA hastalığı olmayan benzer yaş gruplarındaki çocukların kaba motor gelişim puanlarıyla benzer gelişim göstermişlerdir. 

 • Bebeklerin %27'si (4/15) çalışmanın birincil sonlanım noktası olan desteksiz 3 saniyeden daha uzun ayakta durabilmeyi başarmıştır. 
 • 3 saniyeden daha uzun süre boyunca desteksiz ayakta durabilen 4* bebek de (%100) bu yetilerini gelişim dönemlerine uygun bir zamanda kazanmıştır.  

*Verilerin açıklandığı dönemde geri kalan 11 hasta bu yetilerini kazanabilecekleri gelişim döneminde olarak bildirilmiştir. Bu 11 hastanın devam eden dönemde desteksiz ayakta durma yetilerini kazanıp kazanmadıkları şirketin sayfasında bilgi olarak yer almamaktadır.   

 • Bebeklerin %13'ü (2/14) çalışmanın ikincil sonlanım noktası olan desteksiz 5 adımdan daha fazla adımlayabilme yetisine ulaşmıştır 
 • Bu yetiyi kazanmış 2* bebek de bu yetilerini gelişim dönemlerine uygun bir zamanda kazanmıştır.  

*Verilerin açıklandığı dönemde geri kalan 13 hastanın bu yetilerini kazanabilecekleri gelişim dönemlerinde olduğu bildirilmiştir. Bu 13 hastanın devam eden dönemde adımlama yetilerini kazanıp kazanmadıkları şirketin sayfasında bilgi olarak yer almamaktadır.

 • Bebeklerin %60'ı (9/15) çalışmanın istikşafi sonlanım noktası olan destekli ayakta durabilme yetisini (WHO) kazanmıştır. 
 • Destekli ayakta durabilen 9* bebekten 8'i bu yetilerini gelişim dönemlerine uygun bir zamanda kazanmıştır.  

*Verilerin açıklandığı dönemde geri kalan 6 hastanın bu yetilerini kazanabilecekleri gelişim dönemlerinde olduğu bildirilmiştir. Bu 6 hastanın devam eden dönemde destekli ayakta durma yetilerini kazanıp kazanmadıkları şirketin sayfasında bilgi olarak yer almamaktadır.  

 

Yan Etkiler

 

SPR1NT (n=30)
En Az 1 Adet Yan Etki Görülen Hasta Sayısı 30 (%100)
Tedaviyle İlişkili Yan Etki Görülen Hasta Sayısı 17 (%56.7)
Ciddi Yan Etki Görülen Hasta Sayısı 6 (%20)
Tedaviyle İlişkili Ciddi Yan Etki Görülen Hasta Sayısı 0 (%0)
Karaciğer Toksisitesi
Karaciğer Transaminaz Artışı 3 (%10)
Hipertransaminazemi 0 (%0)
ALT Artışı 1 (%3.3)
AST Artışı 1 (%3.3)
Trombositopeni 1 (%3.3)

 

BEBEKLİK DÖNEMİNDE SEMPTOM GÖSTERMEYE BAŞLAMIŞ HASTALARDA YÜRÜTÜLEN KLİNİK DENEYLER 

START Çalışması

Deney Tasarımı

Faz 1, açık etiketli, tek kollu, doz artışlı çalışmada, 6 ayıktan daha küçükken semptom göstermiş 15 SMA Tip 1 hastası bebek yer almıştır. Çalışma 24 ay sürmüş ve tamamlanmıştır. 

Çalışmada doz etkinliğinin değerlendirilmesi için 2 farklı kohort oluşturulmuştur. Düşük doz kohortunda 3 bebek, yüksek doz kohortunda 12 bebek yer almıştır. Düşük doz kohortunda bulunan hastaların aldığı doz miktarı, yüksek doz kohortundaki grubun aldığı doz miktarının yaklaşık 1/3'ü kadardır. Çalışmanın yüksek doz kohortunda kullanılan doz miktarı bugün itibariyle sağlık otoritelerinin onayladığı doz miktarına eşittir. 

Çalışma Sonlanım Noktaları

Çalışmanın birincil sonlanım noktasında 24 aylık güvenlik profili değerlendirilmiştir. İkincil sonlanım noktasında "olaysız" sağ kalım kriteri ve CHOP INTEND puan skalasında başlangıç dönemine göre puan artışı baz alınmıştır.

Etkinlik Değerlendirmeleri 

 • 24 aylık dönem sonunda yüksek doz kohortundaki bebeklerin %100'ü (12/12) hayattadır
 • Yüksek doz kohortundaki bebeklerin hiçbiri kalıcı solunum desteğine ihtiyaç duymamaktadır.  

 • Yüksek doz kohortundaki hastaların %75'i (9/12) 24 aylık çalışma sonrasında desteksiz oturabilme yetisini kazanmıştır. 

 

 

 • Yüksek doz kohortundaki hastaların %92s'i (11/12) CHOP INTEND skalasında 40 veya daha yüksek puan almıştır.  
 • Yüksek doz kohortundaki tedavi öncesinde BİPAP kullanmayan 10 hastadan 6'sı (%60) tedavi sonrasında da BİPAP kullanmamaktadır.
 • Yüksek doz kohortundaki tedavi öncesinde beslenme desteği almayan 7 hastadan 6'sı (%86) tedavi sonrasında da beslenme desteği almamaktadır.
 • Yüksek doz kohortundaki hastaların %92'si (11/12) son değerlendirmede konuşabilir, yutabilir ve ağız yoluyla beslenebilir durumdadır. 

 

Yan Etkiler 

 

Düşük Doz

Kohortu (n=3)

Yüksek Doz

Kohortu (n=12)

En Az 1 Adet Yan Etki Görülen Hasta Sayısı 3 (%100) 12 (%100)
Tedaviyle İlişkili Yan Etki Görülen Hasta Sayısı 1 (%33.3) 3 (%25)
Ciddi Yan Etki Görülen Hasta Sayısı 3 (%100) 10 (%83.3)
Tedaviyle İlişkili Ciddi Yan Etki Görülen Hasta Sayısı 1 (%100) 1 (%8.3)
Karaciğer Toksisitesi
Karaciğer Transaminaz Artışı 1 (%33.3) 3 (%25)
Hipertransaminazemi 0 (%0) 0 (%0)
ALT Artışı 0 (%0) 0 (%0)
AST Artışı 0 (%0) 1 (%8.3)
Trombositopeni 0 (%0) 0 (%0)

 

 

STR1VE Çalışması

Deney Tasarımı

Faz 3, açık etiketli, tek kollu çalışmada 6 ayıktan daha küçükken semptom göstermiş 22 SMA Tip 1 hastası bebek yer almıştır. Çalışma bebekler 18 aylık olana kadar devam etmiş ve tamamlanmıştır.  

Çalışma Sonlanım Noktaları

Çalışmanın birincil sonlanım noktasında bebeklerin 14 aylık dönemlerine kadar "olaysız" sağ kalımı hedeflenmiştir. Birincil sonlanım noktasında ayrıca bebeklerin 18 aylık oldukları dönemde 30 saniyeden daha uzun bir süre için fonksiyonel, bağımsız oturabilme yetkinliği kriter olarak kabul edilmiştir. 

Çalışmanın ikincil sonlanım noktasında bebeklerin gelişimini takip etmek adına kompozit bir kriter olarak "sağlıklı gelişim" (ability to thrive) kriteri kullanılmıştır. Bu kriter 3 alt kriterden oluşmaktadır. Birinci alt kriter bebeklerin ağırlık gelişimini (WHO standartlarına göre yüzde 3'lük dilim içerisinde kalmak) korumalarıdır. İkinci kriter beslenmek için mekanik destek kullanmamaları ve üçüncü kriter ise formal yutkunma testine göre ince sıvıları tolere edebilmeleridir. Ek olarak ikincil sonlanım noktasında bebeklerin 18 aylık olduklarında solunum desteğinden bağımsız olmaları da hedeflenmiştir.   

Etkinlik Değerlendirmeleri 

 • Hastaların %91'i* (20/22) 14 aylık dönemlerinde hayatta ve sürekli solunum desteğine ihtiyaç duymamaktadır.
 • Çalışmada elde edilen sonuçlar bebekler 18 aylık** olana kadar korunmuştur. 

 * Hastalardan biri 7.8 aylık iken solunum yetmezliği sebebiyle vefat etmiştir. Vefatın tedavi ile ilişkili olmadığı not edilmiştir. Diğer bir hasta 11.9 aylık iken çalışmadan ayrılmıştır. Çalışmayı inceleyen araştırmacı hastanın çalışmadan ayrıldığı dönemde sürekli solunum desteğine ihtiyaç duyduğunu kaydetmiştir.   

** Hastalardan biri 18 aylık iken çalışmadan ayrılmıştır. Çalışmadan ayrıldığı dönemde hasta ilaç ile ilgili olmadığı değerlendirilen solunum problemi yaşamıştır. Hastanın çalışmadan ayrıldığı dönemde sürekli solunum desteğine ihtiyaç duymadığı not edilmiştir. 

 • Hastaların %59'u (13/22) 18 aylık olduklarında desteksiz 30 saniyeden daha uzun süreyle oturmayı başarabilmişlerdir.  
 • Hastaların %41'i (9/22) ikincil sonlanım noktasında sağlıklı gelişim (ability to thrive) kriterlerinin tamamını başarabilmiştir.  
 • Hastaların %55'i (12/22) ince sıvıları yutabilir ve tolere edebilir durumdadır.
 • Hastaların %86'sı (19/22) ağız yoluyla olmayan beslenme desteği almamaktadır
 • Hastaların %64'ü (14/22) kendi yaş dönemlerine uygun ağırlık gelişimi göstermişlerdir. (yüzde 3'lük dilim içerisindedirler)
 • Hastaların %68'i (15/22) nonivaziv solunum desteğine ihityaç duymamaktadır. 

 • Hastaların %95'i (21/22) CHOP INTEND puanlamasında 40 veya daha fazla puan alabilmeyi başarmıştır. 

 • Tedavinin uygulanması sonrasındaki 1. ayda başlangıç noktasına göre ortalama CHOP INTEND puan artışı 6.9 (22 hasta) olarak kaydedilmiştir. 12. ayda CHOP INTEND değerlendirmesine devam eden hastalardaki (16 hasta) puan artışı ortalamada 16.4 puan olarak gerçekleşmiştir. 

 

Yan Etkiler

 

STR1VE-EU (n=33) STR1VE (n=22)
En Az 1 Adet Yan Etki Görülen Hasta Sayısı 32 (%97) 22 (%100)
Tedaviyle İlişkili Yan Etki Görülen Hasta Sayısı 24 (%72.7) 12 (%54.5)
Ciddi Yan Etki Görülen Hasta Sayısı 19 (%57.6) 10 (%45.5)
Tedaviyle İlişkili Ciddi Yan Etki Görülen Hasta Sayısı 6 (%18.2) 3 (%13.6)
Karaciğer Toksisitesi
Karaciğer Transaminaz Artışı 4 (%12.1) 2 (%9.1)
Hipertransaminazemi 8 (%24.2) 0 (%0)
ALT Artışı 2 (%6.1) 5 (%22.7)
AST Artışı 1 (%3) 6 (%27.3)
Trombositopeni 1 (%3) 2 (%9.1)

 

İLACIN GÜVENLİK PROFİLİNE DAİR EK KONULAR

Klinik çalışmalarda tedaviye bağlı en yaygın yan etki aminotransferaz artışı olmuştur. Aminotransferaz artışı klinik olarak asemptomatik ve geçicidir. Görülen bu yan etki, klinik sekel bırakmaksızın sistemik bir kortikosteroid rejimi ile yönetilmiştir. 

ZOLGENSMA ciddi akut karaciğer hasarına sebep olabilir.

Bebeklik dönemi başlangıçlı SMA'lı bir hastada ZOLGENSMA infüzyonundan önce, sebebi bilinmeyen yüksek AST ve ALT değerleri gözlenmişti. (gama-glutamil transferaz (GGT), toplam bilirubin ve protrombin zamanı normal).

Hasta, Amerika Birleşik Devletleri'nde genişletilmiş erişim programı altında tedavi edildi. Hasta, yaklaşık 30 gün süreyle 1 mg / kg / gün oral prednisolone (kortikosteroid) tedavisi ve ardından 14 günlük doz azaltımı ile tedavi edilmiştir. Hasta, ZOLGENSMA tedavisini aldıktan yaklaşık 7 hafta sonra sarılık olmuştur. 

Hastada yapılan laboratuvar testlerinin sonucunda, hastada AST düzeyinin yaklaşık 80 × ULN (upper limit normal - normal değerlerin üst sınırı), ALT düzeyinin yaklaşık 45 × ULN, toplam bilirubin değerinin yaklaşık 4 × ULN ve plazma protrombin süresinin yaklaşık 4 × ULN olduğu görüldü. Elde edilen değerler akut ciddi karaciğer hasarı ile tutarlıydı.

Hastanın karaciğer biyopsisi, hepatositlerde akut, ciddi derecede büyük dejenerasyon ve yine aşırı derecede büyük, karışık inflamatuar sızıntı göstermiştir. 

Hasta kortikosteroid tedavisi ile tedavi öncesindeki durumuna geri döndürülmüştür. 

Kusma ilacın FDA onayı aldığındaki dönemde yine ayrı bir yan etki olarak görülmüştür. Onay alındığı aşamada ilaç 44 hasta üzerinde çalışılmış durumdadır ve kusma bu 44 hastadan 3'ünde raporlanmıştır. (%6.8) 

Klinik çalışmaların devamında ilaç onaylandıktan sonra ilacın kullanımı süresinde yüksek ateş de bir yan etki olarak raporlanmıştır. 

İlacın güvenlik profiline dair bilgiler halen toplanmaktadır. 

Tedaviye dair detaylı bilgilere ulaşmak için ZOLGENSMA'nın kendi web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

ZOLGENSMA'nın hasta ve hasta yakınları için oluşturulmuş sayfası

ZOLGENSMA'nın sağlık çalışanları için oluşturulmuş sayfası

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sorumluluğun Reddi

 www.savingnil.com internet sitesi, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığı hakkında farkındalık yaratmak, SMA alanında önemli bilgilerin ve güncel gelişmelerin bir arada bulunduğu bir platform oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Sitenin içeriği sadece bilgi paylaşımı misyonuyla oluşturulmaktadır. İçerik, SMA hakkındaki uluslararası makaleler, yayınlanan güncel haberler ve gelişmeleri kapsamaktadır.

Savingnil.com medikal tavsiyede bulunmaz, tanı koymaz, tedavi önerisinde bulunmaz. Yayınlanan içerikler; medikal tavsiye, yönlendirme, tanı, tedavi önerisi vb. konularda bir alternatif/ profesyonel danışmanlık vermez. Medikal anlamda ihtiyaç duyulan her bilgi için konunun uzmanı doktorlarla görüşülmesi gerekmektedir. İnternet sitesindeki içerikler, SMA alanında bilgilendirme ve güncel gelişmelerin takibini kolaylaştırmak amacıyla yayınlanmaktadır. Medikal anlamda herhangi bir yönlendirme, danışmanlık sorumluluğu üstlenmemektedir.