Yayınlar & Makaleler RSS

Yapılan bir çalışmaya göre, Spinraza'yı (nusinersen) Zolgensma (onasemnogene abeparvovec-xioi) gen terapisi ile birlikte kullanmak spinal musküler atrofi (SMA) tip 1 hastalarında genellikle iyi tolere ediliyor ve bu yaklaşım, hareket fonksiyonlarının iyileşmesine olanak sağlıyor. Klinik çalışmalarda bildirilenden daha büyük yaşlarda Zolgensma ile tedavi edilen çocukları içeren veriler (7-8 aylıktan daha büyük çocuklar), bu gruptaki hastaların, karaciğer disfonksiyonu ve düşük trombosit sayısı gibi gen tedavilerinin bilinen yan etkilerini geliştirme riskinin daha yüksek olabileceğini öne sürüyor. Ancak araştırmacılar, kombinasyon tedavilerinin güvenliğini daha iyi karakterize etmek ve tekli tedaviden daha faydalı olup olmadığını belirlemek için, özellikle yüksek maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda daha fazla çalışmaya...

Read more

Bundan önce ilk kısmını yayınladığımız iki kısımlı Kılavuz niteliğindeki dokumanın ikinci kısmında; solunum, akut bakım, ilaçlar, diğer organ sistemleri tutulumları ve etik konular ele alınıyor.  Tüm SMA topluluğu tarafından dikkatlice incelenmesi gerektiğine inandığımız bu dokümanın Türkçesini sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.  Çeviriye ulaşmak için lütfen tıklayınız.  Makalenin orjinali için lütfen tıklayınız.    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   Sorumluluğun Reddi www.savingnil.com internet sitesi, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığı hakkında farkındalık yaratmak, SMA alanında önemli bilgilerin ve güncel gelişmelerin bir arada bulunduğu bir platform oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Sitenin içeriği sadece bilgi paylaşımı misyonuyla oluşturulmaktadır. İçerik, SMA hakkındaki uluslararası makaleler, yayınlanan güncel haberler ve gelişmeleri kapsamaktadır. Savingnil.com medikal...

Read more

SMA hastalığının yönetiminde farklı uzmanlıkların koordinasyonunda çok disiplinli bir yaklaşımın gerekliliğine dikkat çeken çalışma, tanı, rehabilitasyon, ortopedik bakım ve beslenme alanlarında takip edilmesi gereken standartları, hastalığın tipleri özelinde ele alıyor.  Alanlarında önde gelen doktorların bir araya gelerek hazırladığı kılavuz niteliğindeki bu dokümanı, tüm SMA topluluğunun incelemesi gerektiğine inanarak, ilk makale çevirimiz olarak yayınlıyoruz.  Çeviriye ulaşmak için lütfen tıklayınız. Makalenin orjinali için lütfen tıklayınız.    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   Sorumluluğun Reddi  www.savingnil.com internet sitesi, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığı hakkında farkındalık yaratmak, SMA alanında önemli bilgilerin ve güncel gelişmelerin bir arada bulunduğu bir platform oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Sitenin içeriği sadece bilgi paylaşımı misyonuyla oluşturulmaktadır. İçerik, SMA...

Read more