Sabo

1988 yılında İstanbul’da doğan Sabo, Lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nde tamamlamıştır. Sabo’nun resimlerinde figürler öne çıksa da, mekân ve onu çevreleyen atmosferdeki her öğe, en az figürleri kadar bir şeyler anlatmanın peşindedir.
Kompozisyonda yer alan her nesne hikâyenin tamamlayıcı, zenginleştirici bir parçasıdır. Bu resimler fantastiktir, kurgusaldır, öykücü ve hatta oyuncudur. Figürler izleyiciyi önce öyküye doğru çeker, ardından içeride mekan ve objelerle örülü güçlü bir anlatım çerçevesinde yol almaya davet eder. Bu yolculuk tek boyutlu değildir; yolculuğa çıkan her izleyicinin hayal dünyasından da beslenir ve alternatif yollara sapar, böylece sanatçı oluşturduğu ve gözlerimizin önüne serdiği plastik kurgu zenginleşir.
Sabo, yaşamını ve çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir