Rafet ARSLAN

Disiplinler arasında gezen ve hikayeler anlatmayı seven sanatçı Rafet Arslan ütopya ve distopya gerilimini eserlerinin merkezinde tutar. Aynı zamanda yazar, müzisyen, küratör ve performans sanatçısı olan Arslan’ın sürrealist kolaj çalışmaları bulunmaktadır. Arslan için, kolajlarında kullandığı montaj tekniği farklılıkların kesişebildiği, “uç” algısının kaybolduğu ütopyalar, yaşamaya değer hayatlar yaratmaktır. Farklı kaynaklardan topladığı obje ve imajları adeta bir kütüphaneci gibi dikkatlice arşivleyen sanatçı, daha sonra kendisine bu objeler ve imajlar ile hikayeler oluşturmaya başlar. Arslan, tüketici kültürünün, tüketim odaklı yaşamların, büyük ölçüde arttığı bir dönemde insanların kenara attığı, kullanmadığı objelere bir karakter ve ruh yaratmayı amaçlar. Bu amaçla sanatçı kağıt kolaj ile dijital imajı, sözcükler ile enstalasyonları yan yana kullanmaktan çekinmez. Gerçekliğin sınırsızca yeniden yaratılabildiği bir çağda farklı materyalleri vasıtasıyla imgenin ardında perdelenmiş hakikat kalıntılarını yoklar. Sürrealist Eylem Grubu ve Periferi Kolektif ile birlikte Yıkım 2011, Ubik Project, Gerçeklik Terörü, Howl gibi bir çok sergi, performans ve kolektif etkinliğin koordinasyonunda ve üretiminde yer almıştır. 1972 doğumlu sanatçı İstanbul’da yaşamakta ve çalışmaktadır.