Nevhiz TANYELİ

d. 1941, Edirne

1965'te İDGSA Yüksek Resim Bölümü'nü bitirdi. Akademide Neşet Günal, Cemal Tollu ve Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyelerinde çalıştı. 1971 - 1975 yılları arasında, öğretim üyesi yetiştirmeyi amaçlayan 1416 sayılı yasa uyarınca, Paris'te uzmanlık öğrenimi gördü. ENSBA'da, G. Singier'in yanında çalıştı. Prof. A. Haddad'ın yanında litografi öğrendi. Prof. Gireux'nun atölyesinde vitray çalışmaları yaptı. Resim konusundaki incelemelerini Fransa, İngiltere ve İspanya'daki müze ve sanat galerilerinde sürdürdü. F. Goya üzerine bir araştırma yaptı. Yurda dönüşünde, 1976 - 1978 yıllarında, Milli Eğitim Bakanlığınca Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığında görevlendirildi. 1978'de İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü, Resim İş Eğitimi Bölümü'nde resim öğretmenliğine atandı. Bu kurumun, sonradan Marmara Üniversitesi'ne bağlanarak Atatürk Eğitim Fakültesi'ne dönüşmesi üzerine, Resim Anasanat dalında öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1983'te MÜGSF'ye, bir yıl sonra tekrar Atatürk Eğitim Fakültesi'ne atandı. 1989'da doçent, 1997'de profesör oldu. 

İlk kişisel sergisini 1964'te, İstanbul'da (Yelken Kulübü Sanat Galerisi) açtı. Sonraki yıllarda bu sergilerini, gene İstanbul'da sürdürdü. Yurtdışı sergisini 1996'da Paris'te (F. Leger Galerisi) düzenledi. Yurt içinde ve dışında karma sergilere katıldı. 

Yaşamın özündeki insan, resimlerinin dünden bugüne değişmeyen ana konusudur. Tedirgin etmek, düşündürmek, sorular sormak, yaşamın çok boyutluluğunu yansıtmak, onun resimlerini biçimlendiren temel öğelerdir. İçsel duyumlar, sanatsal bildirime aracılık yapar, bu bildirimin somutlaşmasına katkıda bulunur. Anlatımcı bir içerikten kaynaklanan ve evrensel mesajlarla bütünlenen resimleri, insan gerçekliğine göndermede bulunur.