Metehan ÖZCAN

Metehan Özcan (d.1975, İstanbul), Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde lisans eğitimi aldıktan sonra Bilgi Üniversitesi’nde Görsel İletişim Tasarımı üzerine yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Sanat ve Tasarım Programında yeterlilik eğitimini sürdüren Özcan, çeşitli üniversitelerde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Çalışmalarında insanların çevreleriyle yaşadıkları yabancılaşmayı göz önüne alarak, Özcan modernist mekanın varoluşunu ve temsiliyetini sorgular. Mekan ve özne arasında varolan iliş̧kiyi, öznenin olmadığı bir mekanın durumunu, bu iki kavramın birbirinden ne denli ayrı tutulabileceğini inceler. Hafızayı kimliğin temsili olarak ele alan sanatçı, eserlerinde sosyal kodların ve mimari kültürel önermelerin insan kararlarını yönlendirme şekillerini gözlemlerken, mülkiyet ve gizlilik konusunda tartışmalar açar.

Sanatçı yaşamını ve çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir.