Hale SONTAŞ

(1943, İstanbul)

Bir süre İstanbul Üniversitesi’nde sanat tarihi okuduktan sonra, 1962’de İDGSA Resim Bölümüne girdi. 1968’de buradan, Bedri Rahmi atölyesinde öğrenim görmüş olarak mezun oldu. 1967’de İsviçre’de resim çalışmaları gerçekleştirdi. Yurt dışına araştırma ve inceleme gezileri yaptı. Aubusson’da duvar halısı üzerinde çalıştı.

İlk kişisel sergisini 1970’te, İstanbul’da (Taksim) açtı. Aynı yıl Hereke’de, düğümlü halı tekniğine ilişkin denemeler yaptı. 1971’de bir yıl kadar, Fransa’da kalarak araştırmalarını geliştirdi. 1973’te İstanbul’da Ayasofya önünde İbrahim Örs ile ortaklaşa bir açık hava sergisi açtı. Finlandiya’da özgün baskı resimlerinden oluşan bir sergi düzenledi.

Resimlerinde, iki dönem ayırt edilebilir; 1970-1974 arasında, soyutçu anlayış, bir ölçüde fantezinin de yönlendirici etkisi altında biçimlendirilir. Daha sonraki çalışmalarında, fantezi öğesi ön plana çıkar, bu arada figüratif bir eğilim ağır basmaya başlar. Daha çok da bu dönem çalışmalarında, kişiliksel bağlantıların, köklü bir arayış düzeyinde ortaya çıktığı izlenir. Erotik yaklaşımı da içeren son resimlerinde, iri bedeli kadınlar, ironi ve erotizm, birbirini bütünleyen kavramlar olarak yansıtılır.