Hakan SORAR

1991 yılında İstanbul'da doğan Hakan Sorar, mühendislik gibi farklı bir disiplinden gelmekle birlikte sanata çeşitli atölyelerde fotoğrafçılık eğitimleri alarak adım attı. Kullandığı instant (Şipşak) filmler ile sanatsal çalışmalarında insan, kimlik, bellek ve kent kavramlarına odaklanan Sorar, insan bedeni,  cinsiyet, insan-mekan ilişkisi, kentsel dönüşüm, değişen mimari gibi konulara özel bir ilgi duyar. İnsan figürüyle mimari ögeleri birleştirdiği grafik kompozisyonlarında insan ile değişen çevresi arasındaki ilişkiyi araştırır. Sorar bazı çalışmalarında kullandığı şipşak filmler ile yakalanan andaki formu bozar ve yeni bir gerçeklik yaratır. Dondurulan ‘anı’ manipüle eder, parçalar ve nesnellikten öznelliğe yeni bir kare ortaya çıkarır. Çekilen karelere eklemeler ve çıkarmalar yapılarak, beden ve mekan kavramı üzerine yeni sorgular üretir. Sanatçı, fotoğraflarının yanı sıra, beden ve nesne arasındaki çizginin muğlaklaştığı dijital çizimlerinde  çeşitli iktidar mekanizmaları ile denetlenen, şekillendirilen ve objeleştirilen bedeni sorgular. Sanatçı fotoğrafları ve dijital üretimleri ile beden, kimlik, form, politika ve cinsiyet üzerine sorular sormaya davet eder. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi yüksek lisans programını tamamlayan Sorar, İstanbul Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm bölümünde ön lisans, Beykoz Üniversitesi Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı ve Göstergebilim bölümünde de yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Eğitim / Education

2014 Bülent Ecevit University Faculty of Engineering - Undergraduate

2017 Istanbul Medeniyet University Faculty of Science - Master's Degree

2018 Istanbul University, Cultural Heritage - Associate Degree

2019 Beykoz University, Communication Design and Semiotics - Master's Degree

Seçilmiş Sergiler / Exhibitions

2020 Antroposen Çağda Sanatsal Yaklaşımlar, Grup Sergisi, Boris Georgiev Varna Şehir Müzesi, Varna, Bulgaristan

2020 Bald But Hairy, Arada Fest, Ada Sanat

2020 Hatırla Fotoğraf Sergisi, Love 360 Fest, 42 Maslak

2020 Walk in Their Shoes, Love 360 Fest, 360 Beyoğlu

2020 Cool 6, Group Exhibition, Pinelo Art Gallery

2020 Solo Sergi, Recolor Series, TAG Art Gallery

2019 Grup Sergisi, Genetic Codes of Turkish Design, İGA İstanbul Airport

2019 Grup Sergisi, Artisans Dergi, GlobalArt Karaköy

2019 Grup Sergisi, Comma Art Project

2019 10th Edition of International Photography Exhibiton 'Fokus Award', City Art Gallery, Albania

2019 All In One 01, GaleriBu Pavilion

2019 World Art Day, İzmir'19 Exhibition

2018 World Art Day, İzmir'18 Exhibition

2018 Design on Tomtom Street, Arthouse IV

2018 Antonina Art Gallery, Collection Exhibition

2017 Design on Tomtom Street, Arthouse III