Gökhan BALKAN

1997’de Kıbrıs’ta İşletme lisansı sonrası, 2000’de Paris’te İşletme yüksek lisansını tamamlayan Gökhan Balkan (d. 1974, Istanbul), 2012 yılında Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü yüksek lisans programına katılmıştır.

2015 yılında ‘Posthuman; Toplumsal beden inşasının sonu, Bio-Konstrüktif Sanat’ başlıklı yüksek lisans tezini teslim eden Balkan, halen Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ‘Sanat Bilimi’ doktora programına devam etmektedir. 

Çalışmalarında insan sonrası yaşam ve beden oluşumlarının görselleştirilmesi üzerinde yoğunlaşan sanatçı, aynı zamanda antroposen beden kurgusunun katılığını sorgular. İnsanlık tarihi boyunca toplumsal inşaya maruz kalan insan bedeni ile kent arasında benzerlikler kuran Balkan, post endüstriyel toplumda bedeni aynı kent gibi işleyerek, iktidar için bir oyun alanı haline gelme sürecini imgeselleştirir.

Balkan halen İstanbul’da yaşamakta ve çalışmaktadır.