Can KAFDAĞLI

2000 yılında emekli olduktan hemen sonra, çocukluktan itibaren sürdürdüğü resim çalışmalarına yön vermek amacıyla, Kayıhan Keskinok’un Atölyesine katıldı. 11 yıl süresince desen ve yağlıboya çalışmalarını bu atölyede sürdürdü. ‘Kayıhan Keskinok Atölyesi Temel Sanat Eğitimi ve İleri Düzey Başarı Belgesi’ ve ‘10. yıl Onur Diploması’ almaya hak kazandı.

Suluboyaya olan ilgi ve sevgisini ise sanatçı Orhan Gürel’le çalışarak geliştirdi.

2011 yılında Keskinok Atölyesi’nden iki arkadaşı ile birlikte kurdukları ATÖLYE 3’ÜMÜZ isimli atölyelerinde çalışmalarını sürdürüyor ve öğrenci yetiştiriyor.

Kafdağlı, Keskinok atölyesinde aldığı sanat eğitimi süresince, yağlıboya çalışmalarında ‘Birleşimci Renkçi’ yaklaşımı benimsemiş ve çalışmalarında Rönesans dönemi resim sanatının temel tekniği Clair-Obscur (Açık-Koyu) uygulamasının çağdaş yorumu olan bu tekniği (klasik dönem tekniğine mekansal soyutlama yapılarak renk sokulması) kullanmıştır.

Ancak bir sanatçının bitmek bilmeyen arayışları onu da 20 yıl sonra başka tekniklere yönlendirmiştir. Son dönem tabloları,  İzlenimci Renkçiliğin spatula ile yorumlamalarıdır.

 Suluboya ise onun tutkusu ve vazgeçilmezidir. Suluboya dersleri vermekte ve öğrenci yetiştirmektedir

Kafdağlı, Ankara Kadın Ressamlar Derneği (AKRD) Üyesidir.

Çok sayıda tablosu özel ve resmi galerilerin koleksiyonlarında ve yurtdışında kişisel koleksiyonlarda yer almıştır