Ayten TİMUROĞLU

1941 Yılında Ankara'da doğdu. 1984 Yılında Devlet Resim Ve Heykel Müzesi'nde başladığı resim çalışmalarını 1985 yılından itibaren Sanatyapım-Kayıhan Keskinok Atölyesi'nde altı yıl sürdürdü.

Değişik il ve ilçelerde yirmibir kişisel sergi açan Timuroğlu pek çok grup ve karma sergiye katıldı. ''Cumalıkızık'' adlı tablosu  Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından satın alınarak, koleksiyonlarına dahil edildi.

Yunanistan- Zervas Art Center'in Selanik, Atina, Girit, Roma, Santorini çalıştaylarına katıldı ve resimlerini sergiledi.

2015 ve 2016 Yıllarında Paris - La Capitale Galeria'da açılan grup sergilerine katıldı.

'' Farkına vardıklarım, karşı çıktıklarım ve rastlantılar. Resimlerimde önce Gökovalı Balıkçılar vardı. Sonra aynı yörenin kadınları girdi tuvallerime. Şimdi ise bunların yanı sıra İncir Ağaçları'nı  resmediyorum.'' 

 Sanatçı Ankara Kadın Ressamlar Derneği,  Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği üyesi ve Keskinok Sanat Vakfı Yönetim Kurulu üyesidir.