Scholar Rock, Topaz 2 Klinik Çalışmasının Ara Dönem Sonuçlarını Açıkladı

Scholar Rock, Topaz 2 Klinik Çalışmasının Ara Dönem Sonuçlarını Açıkladı

Scholar Rock, Tip 2 ve Tip 3 Spinal Musküler Atrofi Hastalarında Yürütmekte Olduğu SRK-015'in TOPAZ Faz 2 Klinik Çalışmalarının Ara Dönem Verilerini Duyurdu

- Çalışmanın 6 aylık birincil etkinlik sonlanım noktalarında, SRK-015 tedavi kohortlarının tamamında motor fonksiyon iyileşmeleri gözlendi. 12 aylık tedavi dönemine ait en önemli veriler 2021 senesinin 2. çeyreğinde bekleniyor.

​- SRK-015 tedavisinin doz etkinliği, rastsal, çift kör kohortunda (randomized, double blind cohort) gözlemlendi. Çalışmada yüksek doz kohortunda bulunan katılımcıların Hammersmith puanı 6 ayda referans noktasına göre ortalamada 5.6 puan artış gösterdi. Düşük doz grubunda aynı süredeki ortalama puan artışı ise 2.4 puan seviyesinde gerçekleşti.

​- Elde edilen ilk klinik veriler Scholar Rock'ın latent miyostatin aktivasyonunu engellemeye yönelik geliştirdiği tedavinin, terapötik faydalarını göstermesi sebebiyle önem taşıyor. Aynı zamanda bu çalışma, şirketin, büyüme faktörlerinin latent formlarını hedefleyen yaklaşımının, terapötik faydalarını gösteren ilk çalışma olması sebebiyle de dikkat çekiyor.

CAMBRIDGE, Mass. ABD - 27 Ekim 2020 - Protein büyüme faktörlerinin temel rol oynadığı hastalıkların tedavisine odaklanan Scholar Rock, bugün TOPAZ Faz 2 klinik denemesinin 6 aylık ara dönem analiz sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre, SRK-015 tedavisi, her 3 kohortta bulunan Tip 2 ve Tip 3 SMA hastalarının Hammersmith puanlarında iyileşmeler sağladı.

Birincil sonlanım noktasındaki doz yanıtı, klinik deneyin çift kör, rastsal bölümü (kohort 3) için değerlendirilen tüm zaman noktalarında gözlendi. Kohort 3'ün yüksek doz kolu, Hammersmith Fonksiyonel Genişletilmiş Motor Skalasında (HFMSE) 6 aylık ara dönem analizinin yapıldığı zamanda, başlangıca göre 5.6 puanlık bir ortalama iyileşme elde etti. Düşük dozda bu değer 2.4 olarak gerçekleşti. Ara dönem analizinde hiçbir güvenlik sinyali tespit edilmedi.

Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Nöroloji Profesörü ve TOPAZ araştırmasının Baş Araştırmacısı olan Thomas Crawford "Kaslara yönelik geliştirilen bu yaklaşım, Tip 2 ve Tip 3 SMA hastalarının motor fonksiyonlarını iyileştirme potansiyeli taşıdığı için önem taşıyor. SMN proteini üretimini artırarak, SMA'daki nörodejenerasyonu stabilize eden tedaviler olağanüstü başarılar elde etti. Çalışmada elde edilen bulgular, SMN düzenleyici tedaviler ile birlikte kullanılabilecek yeni bir yaklaşımın potansiyelini gösteriyor."dedi.

SRK-015'i SMA hastaları için, kasları hedefleyen ilk potansiyel tedavi olarak değerlendiren Scholar Rock'ın Baş Medikal Yöneticisi Yung Chyung, çalışmayı şirketin, büyüme faktörlerinin latent formlarını hedefleyen bilimsel yaklaşımının teyit edilmesi açısından da önemli bir adım olarak nitelendirdi. Yung yaptığı açıklamada "Elde edilen sonuçlar TOPAZ klinik deneyinin devamını destekler nitelikte. Dolayısıyla klinik deney planlarımızın tescil edilmesi için düzenleyici kurumlar ile iletişime geçeceğiz ." dedi.

Topaz, Faz 2 6 Aylık Ara Dönem Sonuçları

SRK-015, latent miyostatin aktivasyonunun seçici bir inhibitörü, engelleyicisidir. TOPAZ Faz 2 kavram kanıtı (proof of concept) araştırması, ABD ve Avrupa'da16 çalışma sahasında Tip 2 ve Tip 3 SMA hastası olan 58 kişiyle yürütüldü.

Çalışmada, 12 aylık bir tedavi süresi boyunca her 4 haftada 1 doz intravenöz (damar yoluyla) uygulanan SRK-015'in güvenliği ve etkinliği değerlendirildi.

Üç çalışma kohortunun tamamında 6 aylık bir tedavi döneminin ardından önceden planlanmış bir ara dönem analizi gerçekleştirildi. Biri Kohort 2'de ve ikisi Kohort 3'te olmak üzere 3 hasta, COVID-19 ile ilgili sebepler nedeniyle üçer doz SRK-015 alamadı ve altı aylık ara dönem analiz zaman noktalarını kaçırdı. Dolayısıyla bu hastalara ait sonuçlar altı aylık ara dönem analiz sonuçlarına dahil edilmedi.

6 aylık ara dönem sonuçlarında:

 • Her 3 kohortun da başlangıç noktasına göre Hammersmith skalasındaki ortalama puan değişikliği pozitif yönde gerçekleşti.

- Toplam hastaların% 67'si Hammersmith puanlamasında en az 1 puan iyileşme elde etti.​

 • Her kohorttaki hastaların önemli bir kısmı, Hammersmith puanlarında en az 3 puanlık bir artış elde etti.

- Toplam hastaların % 35'i Hammersmith puanlamasında en az 3 puan iyileşme elde etti.​

Birincil etkinlik sonlanım noktasındaki doz yanıtı, rastsal, çift kör kohortta gözlendi. Değerlendirilen tüm zaman noktalarında HFMSE skorlarında sayısal olarak daha büyük iyileşmeler yüksek doz (20mg/kg) uygulamasında gözlendi.

Kohortlara Göre Ara Dönem Sonuçlarının Ayrıntılı Özeti

Kohort 1: Kohort 1, yürüyebilen 23 adet Tip 3 SMA hastasını kapsayan açık etiketli, tek kollu bir kohort olarak düzenlendi. Hastaların, monoterapi veya onaylı bir SMN regülatör terapisi (Nusinersen) ile birlikte olmak üzere, 4 haftada 1 kere 20 mg / kg SRK-015 ile tedavisi gerçekleştirildi. Bu kohortun birincil hedefleri, tedavinin güvenliğini değerlendirmek ve Revize Edilmiş Hammersmith Ölçeğinde (Revised Hammersmith Scale, RHS) başlangıçtan itibaren ortalama puan değişikliğini saptamaktı.

Tedaviye başlandığı dönemde tüm hastaların ortalama yaşı 12,6 olarak (en az 7- en fazla 21) belirlendi. Hastaların, 69 toplam puan üzerinden değerlendirilen RHS skalasındaki ortalama puanları ise 49,6 olarak (en az 26- en fazla 63) ölçüldü.

SRK-015 monoterapi grubundaki hastaların ortalama yaşı 12.1 (en az 7- en fazla 19) ve ortalama RHS skoru 47.6 (en az 26 - en fazla 63) olarak kaydedildi.

SRK-015 ile tedavi edilen ve bir SMN düzenleyici (Nusinersen) alan diğer alt gruptaki hastaların ortalama yaşı ise 13.1 (en az 7- en fazla 21) ve ortalama RHS skoru 51.3 (en az 43 - en fazla 62) olarak not edildi.

SRK-015 ile ilgili olmadığı değerlendirilen nedenlerden ötürü bir hasta klinik deneylere devam etmemiş olmamasına rağmen, bu hastanın sonuçları ara dönem değerlendirmelerine dahil edildi.

6 aylık ara dönem sonuçları:

 • Tedaviye başlanan döneme göre RHS skorunda ortalama değişiklik:

- SRK-015 tüm kohort (n = 23): +0,5 puan (% 95 Güven Aralığı, -1,1, +2,2)

- SRK-015 monoterapi (n = 11): +0,7 puan (% 95 Güven Aralığı, -2,5, +4,0)

- SRK-015 + Nusinersen (n = 12): +0.3 puan (% 95 Güven Aralığı, -1.4, +2.0)

 • RHS skorunda en az 1 puan artışa ulaşan hastaların oranı:

- SRK-015 tüm kohort:% 52 (12/23)

- SRK-015 monoterapi:% 64 (7/11)

- SRK-015 + nusinersen:% 42 (5/12)

 • RHS skorunda en az 3 puan artışa ulaşan hastaların oranı:

- SRK-015 tüm kohort:% 26 (6/23)

- SRK-015 monoterapi:% 36 (4/11)

- SRK-015 + nusinersen:% 17 (2/12)

 • RHS skorunda en az 5 puan artışa ulaşan hastaların oranı:

- SRK-015 tüm kohort:% 9 (2/23)

- SRK-015 monoterapi:% 9 (1/11)

- SRK-015 + nusinersen:% 8 (1/12)

Kohort 2: Bu açık etiketli, tek kollu kohort, ortalama yaşı 11.7 (en az 8 - en fazla 19) olan ve halihazırda onaylı bir SMN regülatör ile tedavi gören Tip 2 ve yürüyemeyen Tip 3 SMA hastalarının içerisinde bulunduğu 15 kişilik bir denek grubu ile yürütülüyor. Hastalar, onaylı bir SMN regülatör terapisi (Nusinersen) ile birlikte kullanmak üzere 4 haftada 1 kere 20 mg / kg SRK-015 ile tedavi edilmektedir. Tedaviye başlandığı zamanda hastaların ortalama HFMSE skoru 66 puan üzerinden 22.7 (en az 13- en fazla 39) olarak belirlendi. COVID-19 ile ilgili saha erişim kısıtlamaları nedeniyle üç doz SRK-015 ve altı aylık ara dönem analiz zaman noktasını kaçırdığı için bir hastanın sonuçları altı aylık ara dönem analizlerine dahil edilmedi. Kohortun birincil hedefleri, tedavinin güvenliğini değerlendirmek ve başlangıca noktasına göre ortalama HFMSE puan değişikliğini saptamak şeklinde belirlendi.

6 aylık ara dönem sonuçları:

 • HFMSE skorunda başlangıca göre ortalama değişiklik (n = 14): +1.4 puan (% 95 Güven Aralığı, +0.1, +2.7)
 • HFMSE skorunda en az 1 puan artışa ulaşan hastaların oranı:% 71 (10/14)
 • HFMSE skorunda en az 3 puanlık artışa ulaşan hastaların oranı:% 21 (3/14)
 • HFMSE skorunda en az 5 puanlık artışa ulaşan hastaların oranı:% 14 (2/14)
 • HFMSE skorlarındaki artışlar, 6 aylık tedavi süresi boyunca kademeli olarak gerçekleşmiş ve iyileşmede henüz platoya ulaşılmamış gibi görünmektedir. Bu sebeple 12 aylık veriler, etkinin kalıcılığı ve daha fazla motor fonksiyon kazanımı potansiyelini değerlendiren ek bilgiler sağlayabilir.

Kohort 3: Klinik deneyin bu rastsal, çift kör kısmı, 5 yaşından önce onaylanmış bir SMN düzenleyici (Nusinersen) ile tedaviye başlayan Tip 2 SMA hastalarını içeriyor. 20 hasta düşük doz (4 haftada 1, 2 mg / kg SRK-015 ) veya yüksek doz (4 haftada 1, 20 mg / kg SRK-015 ) almak üzere 1: 1 oranında rastsal bir şekilde gruplara dağıtıldı. Her iki tedavi kolu da onaylı bir SMN regülatör terapisi (Nusinersen) ile bağlantılı olacak şekilde tedavi gördü. COVID-19 ile ilgili saha erişim kısıtlamaları nedeniyle üç doz SRK-015 ve 6 aylık ara dönem analiz zaman noktasını kaçırdığı için biri düşük doz, diğeri yüksek doz grubundan 2 hastanın sonuçları 6 aylık ara dönem analizlerine dahil edilmedi. Kohortun birincil hedefleri, tedavinin güvenliğini ve başlangıç noktasına göre ortalama HFMSE puan değişikliğini değerlendirmek olarak açıklandı.

Tedaviye başlandığı zamanda yüksek doz kolundaki hastaların ortalama yaşı 3,8 (en az 2- en fazla 6) ve ortalama HFMSE skoru 66 puan üzerinden 23,5 (en az 14 - en fazla 42) iken, düşük doz kolunun ortalama yaşı 4,1 (en az 2 - en fazla 6) ve ortalama HFMSE skoru 26,1 (en az 12 - en fazla 44) idi.

Altı aylık ara dönem sonuçları:

 • HFMSE skorunda başlangıca göre ortalama değişiklik:

- 20 mg / kg doz (n = 9): +5.6 puan (% 95 Güven Aralığı +2.5, +8.7)

- 2 mg / kg doz (n = 9): +2.4 puan (% 95 Güven Aralığı -0.9, +5.8)

 • HFMSE skorunda en az 1 puan artışa ulaşan hastaların oranı:

- 20 mg / kg doz: %100 (9/9)

- 2 mg / kg doz : %67 (6/9)

 • HFMSE skorunda en az 3 puanlık artışa ulaşan hastaların oranı:

- 20 mg / kg doz: %67 (6/9)

- 2 mg / kg doz : %44 (4/9)

 • HFMSE skorunda en az 5 puanlık artışa ulaşan hastaların oranı:

- 20 mg / kg doz: %56 (5/9)

- 2 mg / kg doz : %33 (3/9)

Yüksek doz alt grubunda daha fazla iyileşme sağlandı: Yüksek doz (20 mg / kg) ile tedavi edilen hastalar, değerlendirilen tüm zaman noktalarında (8. hafta, 16. hafta ve 6 aylık ara dönem analiz zaman noktasında) düşük doza (2 mg / kg) kıyasla HFMSE skorlarında başlangıca göre sayısal olarak daha büyük iyileşmeler elde etti.

 • Hem başlangıca göre ortalama puan artışı hem de HFMSE skorunda en az 3 puan artışa ulaşan hastaların oranı değerlendirildiğinde yüksek doz ile tedavi edilen hastalarda sayısal olarak daha büyük iyileşmeler gözlendi.

HFMSE skorlarındaki iyileşmeler, 6 aylık tedavi süresi boyunca kademeli olarak artmış ve iyileşmede henüz platoya ulaşamamış gibi görünmektedir. 12 aylık verilerin, etkinin kalıcılığı ve daha fazla motor fonksiyon kazanımı potansiyelini değerlendiren ek bilgiler sağlayabileceği düşünülmektedir.

PK ve PD sonuçları, etkinlik açısından gözlemlenen doz yanıtını desteklemektedir:

 • Yüksek dozla tedavi, düşük doza göre daha yüksek düzeyde ilaç maruziyetine yol açmıştır.
 • Yüksek dozla tedavi, daha yüksek hedef etkileşim seviyelerine ulaşmış ve düşük dozla tedavi tam hedef doygunluğa ulaşmamıştır.

Genel Güvenlik ve Tolere Edilebilirlik: Ara dönem analiz sırasında hiçbir güvenlik sinyali tespit edilmemiştir.

 • Advers olayların insidansı ve ciddiyeti, altta yatan hasta popülasyonu ve temel tedavi ile tutarlıydı.
 • En sık bildirilen 5 tedaviye bağlı yan etki: Baş ağrısı, üst solunum yolu enfeksiyonu, pireksi, nazofarenjit ve öksürük.
 • Derece 3 (şiddetli) veya daha yüksek advers olay bildirilmemiştir.​
 • Bir hasta (Grup 1), hastaneye yatışa yol açan Derece 2 viral üst solunum yolu enfeksiyonunun tedaviyle ortaya çıkan ciddi bir advers olayını (TEAE) deneyimledi. Olay, sekel olmadan çözüldü ve olay araştırmacısı tarafından tedavi ile ilgisiz olarak değerlendirildi.
 • Bir hasta (Kohort 1) dozajın başlamasından önce başlayan 2. Derece kas yorgunluğu nedeniyle klinik deneyden ayrıldı. Olay araştırmacısı tarafından tedaviyle ilgisiz olarak değerlendirildi.

12 aylık tedavinin en güncel verilerinin 2021'in ikinci çeyreğinde yayınlanması beklenmektedir. 12 aylık veriler, etkinin dayanıklılığı ve daha fazla motor fonksiyon kazanımı potansiyelini işaret eden ek bilgiler sunabilir.

23 Ekim 2020 itibariyle, 12 aylık tedavi süresini tamamlayan 39 hastadan 39'u uzatma süresini tercih etti.

​Haberin orijinaline linkten ulaşabilirsiniz.

Scholar Rock Announces Positive Proof-of-Concept Data from TOPAZ Phase 2 Trial Interim Analysis of SRK-015 in Patients with Type 2 and Type 3 Spinal Muscular Atrophy - Scholar Rock, Inc.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sorumluluğun Reddi

 www.savingnil.com internet sitesi, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığı hakkında farkındalık yaratmak, SMA alanında önemli bilgilerin ve güncel gelişmelerin bir arada bulunduğu bir platform oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Sitenin içeriği sadece bilgi paylaşımı misyonuyla oluşturulmaktadır. İçerik, SMA hakkındaki uluslararası makaleler, yayınlanan güncel haberler ve gelişmeleri kapsamaktadır.

Savingnil.com medikal tavsiyede bulunmaz, tanı koymaz, tedavi önerisinde bulunmaz. Yayınlanan içerikler; medikal tavsiye, yönlendirme, tanı, tedavi önerisi vb. konularda bir alternatif/ profesyonel danışmanlık vermez. Medikal anlamda ihtiyaç duyulan her bilgi için konunun uzmanı doktorlarla görüşülmesi gerekmektedir. İnternet sitesindeki içerikler, SMA alanında bilgilendirme ve güncel gelişmelerin takibini kolaylaştırmak amacıyla yayınlanmaktadır. Medikal anlamda herhangi bir yönlendirme, danışmanlık sorumluluğu üstlenmemektedir. 


Yorum yapın

Yorumların yayınlanabilmesi için onaylanması gerektiğini lütfen unutmayın